Strona Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
Header

Chemia

Wprawki dla uczniów kl. III przed egzaminem gimnazjalnym:

 REGULAMIN DLA UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W PRACOWNI CHEMICZNEJ

1.  Przebywanie w pracowni chemicznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
2. Wstęp do pomieszczeń z pomocami naukowymi i odczynnikami chemicznymi jest bezwzględnie wzbroniony (w przypadku braku takich pomieszczeń mówimy o dostępie do szaf z odczynnikami).
3.  Po wejściu do pracowni chemicznej uczeń powinien natychmiast zająć swoje stałe miejsce – należy przydzielić uczniom stałe miejsca w pracowni.
4.  Korzystanie z wszelkich urządzeń instalacyjnych dozwolone jest tylko za zgodą nauczyciela.
5.  W czasie wykonywania doświadczeń uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

  • wszelkie doświadczenia mogą być wykonywane tylko za zgodą nauczyciela
  • w czasie wykonywania jakichkolwiek doświadczeń należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich uwag i wskazówek nauczyciela dotyczących jego wykonania.

6.  Należy przestrzegać porządku pracy, a odpadki wylewać lub usuwać do odpowiednich naczyń.
7.  Po wykonaniu doświadczenia należy starannie umyć naczynia i razem z  wszelkimi używanymi pomocami naukowymi położyć na właściwym miejscu.
8.  Wszelkie skaleczenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
9.  Zabrania się użytkowania uszkodzonych naczyń laboratoryjnych oraz posługiwania się nieobtopionymi rurkami i pręcikami.
10.  W pracowni należy zachowywać się spokojnie, w czasie wykonywania doświadczeń można porozumiewać się ze sobą półgłosem.
11.  Przed opuszczeniem pracowni należy uporządkować swoje miejsce, a dyżurni sprawdzają czy krany gazu i wody są zamknięte.
12.  Zabieranie ze sobą jakichkolwiek odczynników i innych pomocy naukowych jest surowo zabronione.
13.  W pracowni chemicznej nie wolno spożywać żadnych posiłków.
14.  Po wykonaniu doświadczeń należy starannie umyć ręce.
15.  Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas lekcji.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

KONKURSY CHEMICZNE

PAŁAC MŁODZIEŻY W KATOWICACH – CHEMIA

 

 Warto zajrzeć na chemiczne strony internetowe:


http://www.chemik.edu.pl/

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.