Strona Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
Header

Do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  im. Powstańców Śląskich

w Mikołowie na rok szkolny 2017/2018

KOMUNIKAT

W związku z reformą edukacji na podstawie uchwały nr XXVI/573/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie miasta Mikołów planowane jest z dniem 1 września 2017 roku przekształcenie Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na SZKOŁĘ PODSTWOWĄ NR 1  z siedzibą przy ulicy Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie.

——————————————————————————————————————————————————————————

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1 w r. szk. 2017/18 

z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie

odbędzie się w czwartek 23 marca 2017 r. o 18.00 

w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie

—————————————————————————————————————————————————————————

Spotkanie otwarte dla rodziców uczniów obecnych klas 3 i 6 szkół podstawowych, 

którzy rozpoczną naukę lub są zainteresowani nauką

w Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie od 1 września 2017 r. 

odbędzie się 23 marca 2017r. o 17.00 . w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie

Podczas spotkania dyrekcja przedstawi ofertę szkoły. Będzie również możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną szkoły oraz bezpośredniej rozmowy z dyrekcją i nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja szkoły

Załączniki do pobrania:

Wniosek – zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie i poza obwodem szkoły

Ulice Mikołowa stanowiące nowy obwód SP-1 Mikołów od dnia 01.09.2017

Atuty i oferta szkoły

Rekrutacja – informacje ogólne.

Kwestionariusz osobowy dla klas 1 SP

Kwestoionariusz osobowy dla ucznia – wszystkie dane

 

 

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.