Strona Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
Header

Informacje o szkole

Misja szkoły:
 „Uczymy się, by życie swoje i innych uczynić piękniejszym”.

Wizja szkoły:
Chcemy pamiętać o swoich historycznych i kulturowych korzeniach,
bo tylko wtedy nauczymy się mądrze
 i pięknie żyć we współczesnym świecie.
Chcemy uczyć się odpowiedzialności dorosłych,
 nie zatracając wrażliwości dziecka.
Chcemy swą przyszłość kształtować w poszanowaniu
 praw człowieka i praw natury

WSPÓŁCZEŚNIE

Do naszej szkoły uczęszcza 640 uczniów, uczących się w 24 oddziałach. Grono Pedagogiczne liczy 64 nauczycieli.
Uczniowie mają do dyspozycji  31 pomieszczeń dydaktycznych, w tym dwie sale komputerowe

  • salę z tablicą interaktywną
  • salę multimedialną
  • salę konferencyjną z tablicą interaktywną i nagłośnieniem
  • salę gimnastyczną
  • aulę

Na terenie całego obiektu  jest dostęp do Internetu oraz działa nowoczesny radiowęzeł. Obejście szkoły jest całodobowo monitorowane.
Pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych młodzieży i rodzicom służy psycholog, dwóch pedagogów szkolnych i doradca zawodowy.

W holu szkoły znajduje się „Poczta zaufania”, do której młodzież może wrzucać kartki z różnymi zapytaniami, informacjami dotyczącymi problemów pojawiających się
W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i żywieniową, ale również zajęcia wyrównawcze, repetytoria, zajęcia szachowe, kluby tematyczne i  inne, zgodne z potrzebami młodzieży. Ponadto na parterze szkoły znajdują się dwa automaty: z napojami i zdrową żywnością.
Do rozwoju kultury czytelniczej inspiruje nowoczesna biblioteka szkolna.
Opiekę medyczną zapewnia szkolna pielęgniarka.

Uczniowie szkoły traktowani są z najwyższą troską, każdy uczeń jest dla nas ważny!

Uczniowie z sukcesem biorą udział w licznych konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych uzyskując wysokie lokaty.
Szkoła pragnie wykształcić dobrze przygotowanych do dalszej nauki, otwartych na współczesny świat, wrażliwych
i życzliwych  innym młodych ludzi.

Staramy się, by absolwenci Gimnazjum nr 1 w Mikołowie byli osobami myślącymi i dobrze radzącymi sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie.

HISTORIA SZKOŁY

Zalążkiem szkoły była ośmioklasowa polska szkoła powszechna męska mieszcząca się w budynku naprzeciw Kościoła św. Wojciecha. W 1931 roku kierownikiem szkoły został Zygmunt Wroński. W szkole tej, w trudnych warunkach lokalowych, uczyło 19 nauczycieli. W 1929 roku została podjęta decyzja o budowie nowoczesnej, dużej szkoły przy ul. Żorskiej (obecnej Konstytucji 3 Maja). Prace budowlane zostały rozpoczęte w 1930 roku.

Historia szkoły – całość

PATRON SZKOŁY

Szkoła od 7.05.1966r. nosi imię Powstańców Śląskich. Od tego czasu utrzymywała kontakty z uczestnikami walk o polskość Śląska. W 1971 r. wzięła udział w ogólnopolskim zlocie przedstawicieli szkół noszących imię Powstańców Śląskich, który miał miejsce na Górze Św. Anny. Okres powstańczy (1919-1921) był dla Ślązaków ciągłą walką o przyłączenie swoich ziem do państwa polskiego. Powstania śląskie to trzy zbrojne wystąpienia ludności polskiej przeciw panowaniu niemieckiemu na Górnym Śląsku.

Patron szkoły – całość

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.