Strona Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
Header

Dla Rodziców

 Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej Gimnazjum nr 1

oraz 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

w roku szkolnym 2015/2016

———————————————————————————–

ZABURZENIA TRAUMATYCZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY

Trauma z j.gr. oznacza „ranę”; w j. pol. „uraz”. Uraz psychiczny jest procesem zapoczątkowanym przez wydarzenie traumatyzujące, z którego nie można uciec i ofiara nie może się obronić.

Mówimy o nim wtedy, kiedy stres w trakcie zdarzenia jest długotrwały, powtarzający, za silny z dużą dozą agresji i brutalności.

Według DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) o traumie mówimy wtedy, kiedy będą spełnione dwa warunki:

Ø  musi zaistnieć doświadczenie bycia uczestnikiem lub świadkiem sytuacji styczności ze śmiercią lub poważnym zranieniem,

Ø  muszą nastąpić następujące reakcje: strach, przerażenie, bezradność.

JAK POSTĘPOWAĆ Z NASTOLATKIEM EKSPERYMENTUJĄCYM Z  LEKAMI, NARKOTYKAMI I DOPALACZAMI

 

Warto pamiętać, że KAŻDE okazjonalne używanie środków psychoaktywnych  wiąże się z ryzykiem uzależnienia i negatywnymi konsekwencjami Nawet jednorazowy kontakt z narkotykami nie powinien być lekceważony, gdyż może okazać się początkiem dalszych destrukcyjnych zachowań.

Definicja  według klasyfikacji ICD – 10 (oparta na założeniu, że jest to choroba z objawami; pozwala postawić diagnozę)

Głównym objawem zespołu uzależnienia jest pragnienie (często silne, czasami przemożne) przyjmowania substancji psychoaktywnej (która może być lub nie środkiem stosowanym w medycynie), alkoholu lub tytoniu. Przyjęcie substancji nawet po bardzo długim okresie abstynencji może wyzwalać zjawisko gwałtownego nawrotu innych objawów zespołu, znacznie szybciej niż pojawienie się uzależnienia u osób poprzednio nieuzależnionych.

Wskazówki diagnostyczne Aby rozpoznać uzależnienie od środków odurzających (narkotyków) wystarczy stwierdzić występowanie przynajmniej 3 poniższych objawów, które są widoczne nieprzerwanie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku:

  • silne pragnienie przyjmowania narkotyku albo poczucie przymusu przyjmowania,
  • trudności kontrolowania zachowania związanego z przyjmowaniem narkotyku, jego zakończenia lub ilości,
  • wystąpienie zespołu odstawienia charakterystycznego dla danego narkotyku lub przyjmowanie go nadal w celu uniknięcia wystąpienia objawów zespołu abstynencyjnego,
  •  stwierdzenie tolerancji – zjawiska przyjmowania coraz większych ilości narkotyku z obawy przed brakiem efektu jego działania lub z konieczności (występuje głownie w tych substancjach, które mają komponentę uzależnienia fizycznego np. opiaty, alkohol),
  • narastające zaniedbywania innych źródeł przyjemności lub zainteresowań z powodu przyjmowania narkotyków,
  • przyjmowanie narkotyków mimo wyraźnych szkód zdrowotnych (choroby wirusowe, uszkodzenia narządów wewnętrznych, zmiany skórne itp.).

JAK  ROZPOZNAĆ,  ŻE  DZIECKO :

–  BIERZE KLEJE I ROZPUSZCZALNIKI:

Ø  OZNAKI:  całe ciało, włosy i  ubranie  przesycone silnym zapachem chemikaliów, woń syntetyków z ust, utrata apetytu i wagi ciała, częsty kaszel i krwawienie  z nosa, kichanie, katar, mocno zaczerwienione oczy (zapalenie spojówek), ospałość.

Ø  REKWIZYTY: opakowania po preparatach chemicznych, torebki i pojemniki wydzielające silną woń syntetyczną.

Ø  ZAGROŻENIA:  zaburzenia mowy, percepcji i oceny rzeczywistości, zawroty głowy, apatia, skłonności samobójcze, nudności, biegunka, ogólne osłabienie.

– PALI KONOPIE:

Ø  OZNAKI: słodkawa woń oddechu, włosów i ubrania, przekrwione oczy, kaszel,

zwiększone łaknienie, wesołkowatość, chichot, gadatliwość, zaburzenia koordynacji ruchowej.

Ø  ZAGROŻENIA:  uzależnienie psychiczne i inne zmiany sfery psychicznej: zanik zainteresowań, motywacji i ambicji, spadek energii życiowej, apatię, niezdolność do dłuższego skupienia uwagi

i jej koncentracji, zaburzenia pamięci, upośledzenie zdolności do rozwiązywania problemów, problemy w komunikowaniu się z innymi, czasem powikłania psychotyczne.

– BIERZE ŚRODKI USPOKAJAJĄCE I NASENNE:

Ø  OZNAKI I ZAGROŻENIA:  spowolnienie myślenia i mowy, zaburzenia uwagi i myślenia, chwiejność emocjonalną, napady lęku i agresji. Pojawiają się też zmiany fizyczne: zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie, zawroty i bóle głowy. Prowadzi to do stopniowej degradacji społecznej – ograniczenia zainteresowań i aktywności, zaniedbywania obowiązków. Przy odstawieniu występują silne objawy abstynencyjne: długotrwałe złe samopoczucie, drżenia języka, rąk, powiek, wymioty, silny niepokój,

bóle głowy, bezsenność, zaburzenia ciśnienia i pracy serca, silne lęki i urojenia, a nawet groźne dla życia stany padaczkowe.

 

 

– ZAŻYWA DOPALACZE:

 

Ø  OZNAKI: pobudzenie i euforia, gonitwa myśli, rozszerzenie źrenic, rumieńce na twarzy, drżenie i skurcze mięśni, silna potliwość i zmiany temperatury ciała, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi i zaburzenia rytmu pracy serca, silne pragnienie przyjęcia kolejnej dawki, zaburzenia neurologiczne (szczękościsk, tiki), omamy, myśli paranoidalne.

Ø  ZAGROŻENIA: zaburzenia psychiczne – silny niepokój, lęki, omamy Niebezpieczeństwo sięgania po nie polega także na tym, że zawartość substancji czynnej w sprzedawanych produktach podlega znacznym wahaniom, a w przypadku przedawkowania

lekarze, nie znając składu substancji, nie wiedzą, jak leczyć chorego.

 

POLECANE:

 

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

 

Park Hutniczy 6     tel. (032) 278-11-99

 

e-mail:opilu@opilu.pl       www.opilu.pl

 

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 

40-338 Katowice, ul. Korczaka 2

 

tel.: 032 2569582

 

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

 

Katowice, ul. Powstańców 31 tel. 32 2091811

 

Antynarkotykowy Telefon Zaufania: 801 199 990

 

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa: www.narkomania.org.pl

 

 

ZABURZENIA TRAUMATYCZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Trauma z j.gr. oznacza „ranę”; w j. pol. „uraz”. Uraz psychiczny jest procesem zapoczątkowanym przez wydarzenie traumatyzujące, z którego nie można uciec i ofiara nie może się obronić.

Mówimy o nim wtedy, kiedy stres w trakcie zdarzenia jest długotrwały, powtarzający, za silny z dużą dozą agresji i brutalności.

Według DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) o traumie mówimy wtedy, kiedy będą spełnione dwa warunki:

Ø  musi zaistnieć doświadczenie bycia uczestnikiem lub świadkiem sytuacji styczności ze śmiercią lub poważnym zranieniem,

Ø  muszą nastąpić następujące reakcje: strach, przerażenie, bezradność.

POLECANE:

http://scr.home.pl/autoinstalator/joomla/pomoc-edukacja/rodzice

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole. Wprowadza ono kilka zmian, przede wszystkim jednak upraszcza procedurę udzielania pomocy.

O pomoc może poprosić: sam uczeń, rodzice, dyrektor, nauczyciel, wychowawca, specjalista, pielęgniarka środowiskowa, higienistka szkolna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, asystent edukacji romskiej, pomoc nauczyciela, pracownik socjalny, asystent rodziny oraz kurator sądowy.

Formy pomocy w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem nie ulegają większym zmianom. Rząd wprowadził dodatkową formę „bieżącą pracę z uczniem”. Największy wachlarz możliwości posiada szkoła. Organizuje się m.in.: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne, porady i konsultacje.

Rodzice i nauczyciele mają prawo do porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

POLECANE:

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=729&Itemid=1657

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-bedzie-bardziej-dostepna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  ul .Żwirki i Wigury 4C, 43-190 Mikołów
telefon:  32 226-20-71 fax: (32)226-20-71

 strona www: http://poradnia.mikolowski.pl

NAGRADZANIE I KARANIE W WYCHOWANIU

Kary i nagrody to powszechnie stosowane metody wychowawcze. Nie zawsze jednak wiadomo, kiedy i jak nagradzać i karać dzieci, aby oddziaływania wychowawcze przynosiły oczekiwany skutek. Nie ma na to gotowej recepty.

Między nagrodą i kara istnieje ścisły związek, gdyż pozbawienie nagrody działa jak kara, a unikniecie kary działa jak nagroda.

„Pochwała powinna górować nad łajaniem, a poczucie winy powinno raczej rodzić przywiązanie do wartości pozytywnych, niż wywoływać strach przed naszym niezadowoleniem. Stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego.”

  Alan Loy McGinnis

Aby stosowanie nagród w wychowaniu było skuteczne, wzmocnienie powinno występować tuż po reakcji czy zachowaniu, które pragnie się utrwalić.

Natomiast stosując karę należy mieć na względzie to, aby nie poniżać godności karanego. Kara nie może przygniatać i onieśmielać, żeby nie nastrajać wrogo do osób, które ją wymierzają. Gdy karze towarzyszy poczucie wstydu moralnego, wówczas jej zadanie jest spełnione.

Wychowanie zatem i związane z tym stosowanie kar i nagród nie jest procesem przypadkowym, lecz zamierzonym, świadomym i zorganizowanym.

POLECANE:

http://www.pppboleslawiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80:kary-i-nagrody-w-wychowaniu&catid=10:artykuy&Itemid=72

http://chomikuj.pl/trzaskaaa/teoria+wychowania/technika+wzmacniania+pozytywnego+i+negatywnego,1080324744.doc

„Komunikacja wychowawcza” ks. Marek Dziewiecki; Wydawnictwo Salwator 2004

WAŻNE TELEFONY, ADRESY

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4c; tel. 32 226 20 71

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Katowicach ul. Sokolska 26; tel. 32 259 95 83

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Chopina 8  w Łaziskach Górnych; tel. 32 224 43 90

Świetlica Terapeutyczna

ul. Konstytucji 3 – Maja Mikołów k/ basenu; tel. 32 226 61 98

 

Stowarzyszenie „Zmiana” (Punkt Doradztwa Kryzysowego- Mikołowskie stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktycznej)

ul. Miarki 7, Mikołów; tel. 32 226 41 76

Komenda Powiatowa Policji

ul. Józefa Rymera 1, Mikołów; tel. 32 737 72 00 – KPP ; tel. 32 737 72 60 – Wydział Prewencji

Psychiatra dziecięcy – pani B. Zakrzewska

tel. 503 047 807

Psychiatra dziecięcy        

ul. Cyganerii 1 43-100 Tychy; tel. 32 219 24 67; 32 326 52 41
Dominikańskie Centrum Inf. o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie

ul. Dominikańska 3/24 Kraków ;  tel.: 12 423 11 81

Katol. Centrum Eduk. Młodzieży „KANA”

Śl. Centrum Inf. o Sektach, Subkult. i Nowych Ruchach Religijnych (Katowice)

Pl. Ks. E. Szramka 4 (obok Kościoła Mariackiego) ; tel. 32 608 26 76 ; 519 546 215

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   

ul. Kolejowa 2 Mikołów;  tel. 32 324 26 60;

Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy ; Młodzieżowa Powiatowa Szkoła Liderów; AAA      

ul. Konstytucji 3- Maja Mikołów;  tel. 38 32 226 65 50   (pan Tadeusz Rosa) 

Sąd Rejonowy- Mikołów

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4; tel. 32 226 27 25 ; 32 226 25 60 w.206- sekretariat kuratorów  ds. nieletnich (pani S. Buszko; pan J. Romanowski)

opracowała: Bożena Urbanek