Strona Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
Header

Informacja dla rodziców

| Posted by in Aktualności

Informuję, że od 27.04.2019 r. strajk nauczycieli naszej szkoły został zawieszony do września 2019 r.
Nauczyciele dziękują za wsparcie rodzicom, którzy wykazali solidarność ze strajkującymi.
Zajęcia lekcyjne będą kontynuowane od poniedziałku 6 maja 2019 r.
29.04.2019 r. (poniedziałek), 30.04.2019 r. (wtorek), 2.05.2019 r. (czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych przewidzianymi do dyspozycji dyrektora szkoły i pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców na początku roku szkolnego we wrześniu 2018 r.
W dniach tych odbywają się zajęcia opiekuńcze prowadzone w świetlicy szkolnej od godz. 8.00 do 13.00.

Z poważaniem
Bożena Hain – dyrektor szkoły

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.